Ang Kampanya upang Muling Buhayin ang Constantine Naabot ang 40,000 Mga Lagda

Kung inililigaw mo ang iyong mga mata na iniisip na mayroon pang isa pang petisyon para sa Netflix, bukod sa iba pa, upang mai-save si Constantine mula sa pagiging axed nang sama-sama pagkatapos ay hindi kita sisihin. Sa tuwing magpapadala ako ng petisyon dito ...