Serye tulad ng 'Daredevil' na Streaming sa Netflix

Natapos mo na ang season 1 ng Daredevil at nalaman mong kakailanganin mong maghintay ng isa pang buong taon bago lumabas ang panahon 2. Nagsimula ka ng pawis, nagsisimula kang umikot, nasaan ang susunod ...