Mga Pamagat Iniwan ang Netflix Canada noong Nobyembre 2019

Halos 11 buwan kami hanggang sa 2019, at hindi kami makapaniwala kung saan nawala ang oras. Nakita namin ang maraming pamagat na dumarating at lumipas ng taon, at hindi ito titigil anumang oras kaagad sa ...